טרנסום חזקה מגולוון

פרטי המוצר

מפרטים
1. כדי לתמוך ביילי ציפוי מערכת
ביילי 2 טרנסום
3 H-פלדה
4 Galvanize להגן על פני השטח

המשקוף, יש ארבע קבוצות של עיניים, להגביל את המיקום של סטרינגר, עם פוסט קצר מרותך שני הקצוות להתחברות מגרפות, ושקעים שלושה על המשטח התחתון של שני הקצוות בהתאמה. בזמן התקנת את המשקוף, לשים השקע הברק אל הכתיבה טרנסום התחתונה truss אקורד חבר, והצב את המשקוף על מסבך. מרווח הזמן של ארובות הוא זהה מסבך. לאחר מיקום את המשקוף, מרווח הזמן של מסבך יחסית הוא הידק

קירה